Registrácia používateľa

Vyplňte základné údaje o vás. Po dokončení registrácie a zaslaní potvrdenej zmluvy Vám bude aktivované prístupové konto.

Osobné údaje

Musíte vyplniť meno.
Musíte vyplniť priezvisko.
Musíte vyplniť rodné číslo.
Musíte vyplniť dátum narodenia.
Musíte zvoliť vašu zdravotnú poisťovňu.

Adresa

Musíte vyplniť ulicu.
Musíte zadať PSČ.
Musíte vyplniť mesto.

Kontaktné údaje

Musíte zadať mobilné tel.číslo (overovanie prístupu je cez SMS).
Musíte vyplniť email.
Musíte súhlasiť s podmienkami